„Liczy się miasto” i zmonitorowany kaliski budżet

2014-07-10 11:00:00 Ada

Kaliska Inicjatywa Miejska – „Liczy się miasto” przekazała władzom samorządowym wskazówki wynikające z pierwszego obywatelskiego monitoringu budżetu w naszym mieście. Zaproponowane zmiany dotyczą głównie większej przejrzystości i dostępności informacji o budżecie miasta dla mieszkańców oraz sposobów jego prezentacji, tak aby dochody i wydatki z publicznego portfela były czytelne dla przeciętnego Kowalskiego z Kalisza.

fot. Kaliska Inicjatywa Miejska
fot. Kaliska Inicjatywa Miejska

We wnioskach znalazło się sześć zasadniczych punktów sugerujących władzom miasta zmiany – na przykład do tej pory budżet był tylko w formie drukowanej książki, a Inicjatywa zaproponowała, aby znalazł się w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta. Ważne są także nanoszone w trakcie roku poprawki w budżecie, aby były znane powody takich zmian oraz ich uzasadnienie.

Zaproponowane rekomendacje ujęto w sześciu poniższych punktach:
1. Publikowanie zarówno jednolitej wersji budżetu jak i tej po bieżących zmianach
2. Publikowanie budżetu na stronie Urzędu Miasta.
3. Publikowanie analiz budżetu np. w formie infografik
4. Publikowanie wszystkich wydatków miasta oraz inwestycji miejskich.
5. Szczegółowe opisy poszczególnych pozycji w budżecie.
6. Budżet zadaniowy jako horyzont do realizacji.

Prace nad projektem „Liczy się miasto, Obywatelski Monitoring Budżetu” są wynikiem głębokiego zaangażowania mieszkańców Kalisza w sprawy społeczne. Projekt realizowany był w małych grupach zajmujących się : inwestycjami, kulturą i opieką społeczną. Kategorie te zostały wybrane przez mieszkańców miasta na podstawie skierowanych do nich anonimowych ankiet.

Spotkania otwarte osób zaangażowanych w inicjatywę – „Liczy się miasto” odbywały się w Cafe.Calisia.pl, gdzie pod koniec czerwca na ostatnim z nich zostały omówione między innymi infografiki, które miały nadać kaliskiemu projektowi budżetu trochę kolorytu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem rekomendacji:
liczysiemiasto.pl

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować