Kultura

Lekcje muzealne i warsztaty w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

2019-10-09 09:41:34 red za Starostwo Powiatowe/Marta Wolarz

Muzeum Historii Przemysłu prowadzi aktywnie działalność edukacyjną polegającą głównie na prowadzeniu przez pracowników merytorycznych lekcji muzealnych i warsztatów dla uczniów szkół wszystkich typów, wykładów dla studentów oraz udostępnianiu wnętrz na zajęcia organizowane przez szkoły.

fot. Agnieszka Förster
fot. Agnieszka Förster

Muzeum posiada w swojej ofercie opracowane tematy lekcji muzealnych. W pierwszej połowie 2019 roku 100. uczniów wraz z opiekunami skorzystało z tej formy zajęć, a byli to uczniowie i nauczyciele z Opatówka, Moskurni i Szczytnik oraz Kalisza.

Tematy lekcji muzealnych oferowanych w placówce:

 • Kształtowanie się społeczeństwa przemysłowego w XIX w. na ziemiach polskich.
 • XVIII i XIX – wieczne maszyny, napędy i ich wynalazcy.
 • Przemiany na wsi polskiej w XIX wieku.
 • Rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX w.
 • Życie codzienne burżuazji i robotników w wieku XIX.
 • Historia i technika powstania książki.
 • Historia i technika produkcji wyrobów ceramicznych.
 • Muzeum i jego rola w ochronie dziedzictwa przemysłowego.
 • Źródła powstawania bezrobocia na przykładzie kolekcji techniki w MHP.
 • Sztuka dobrego zachowania się w salonie towarzyskim.
 • Gra dydaktyczna, co się nadaje do Muzeum? (klasy 0-3).
 • Przemysł fortepianowy w Kaliszu XIX – XX w.
 • Technika włókiennicza od starożytności do XX w.
 • Kaliski Okręg Przemysłowy XIX – XX w.

W muzeum realizowane są również warsztaty czerpania papieru i druku. Zajecia muzealne obejmują krótką historię papieru i drukarstwa, zajęcia praktyczne czyli własnoręczne czerpanie papieru. Cieszą się one niezmiennie dużym zainteresowaniem. W 2019 roku odbyło się 15 zajęć tego typu dla 258 osób z Kalisza, Chełmc, Kuźni, Chocza, Brzezin, Kotowiecka, Przygodzic. Z tej formy korzystają również goście indywidualni Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Proponowane przez Muzeum warsztaty oraz lekcje muzealne mogą stać się dobrym uzupełnieniem programu nauczania historii, sztuki oraz techniki. Zajęcia realizowane są na zasadach pracy własnej uczestników, co ułatwia przyswojenie wielu nowych wiadomości oraz umiejętności.

Rezerwacji warsztatów i lekcji można dokonać:

telefonicznie: tel. 62-7618626, 62-7618054, fax 62-7618078

pocztą na adres:

Muzeum Historii Przemysłu

ul. Kościelna 1

62-860 Opatówek

lub mailowo muzeum@opatowek.pl

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ