Społeczne

Koźminek likwiduje Fundusz Sołecki - Wójt Iwona Michniewicz wyjaśnia

2020-03-31 09:18:45 red.

Decyzją Rady Gminy Koźminek zlikwidowany zostanie Fundusz Sołecki. Zaniepokojeni mieszkańcy pytają o środki, które przeznaczone były na społeczne inwestycje w gminie. Wójt Gminy Koźminek Iwona Michniewicz wyjaśnia dlaczego zostały podjęte takie działania.

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

- Przede wszystkim środki nie zostały nigdzie i nikomu ZABRANE. To są pieniądze wspólnoty, które nadal takimi pozostają. Na początku do tego funduszu wojewoda dokładał 40%. I wtedy to miało znakomity sens. Z roku na rok ten wkład wojewody ulegał zmniejszeniu, i teraz jest to nie więcej niż 20% (a można się spodziewać kolejnego obniżenia tego progu). Rzeczywiście zostało zrealizowanych wiele dobrych inicjatyw. No i właśnie w ostatnim czasie, zachodziła wielokroć wątpliwość, czy są jeszcze ważne inwestycje, które należy realizować tym schematem (w ramach funduszu). Coraz częściej były to niemal "siłowo wymyślane pomysły". Lampa w polu, przystanek widmo, drzewka przy lasku, ogrodzenie, impreza sołecka ... Często sołectwa nie miały możliwości skierowania tych środków na nic trwałego, bo nie dysponowały (ani gmina) terenem, na którym można takie przedsięwzięcie zrealizować - a to jest wymóg niezbędny). Sport, kultura, bezpieczeństwo - są przez gminę dotowane dużym strumieniem - poza funduszem sołeckim. Bez wątpienia będziemy odczuwać w najbliższym czasie skutki epidemiologicznej recesji. Rozdrobnienie kwoty prawie 450 tysięcy złotych (tyle wynosił gminny budżet funduszu sołeckiego), na drobne inwestycje (nie dyskutuję o ich przydatności), powodował braki budżetowe na poważne i znacznie istotniejsze dla WSZYSTKICH mieszkańców, perspektywicznie kluczowe inwestycje. Od początku zapewniam i TAK BĘDZIE, że każda złotówka z tej kwoty, zostanie skierowana na sprawy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, w naszej gminie. Coraz gorętsze lata, coraz mniej opadów, bezśnieżne zimy, starzejąca się infrastruktura wodociągowa, zgody wydawane przez Wody Polskie na głębokie odwierty wielu mieszkańcom i gospodarstwom - powodują zapaść w tej materii. I to jest dla mnie i tych radnych, którzy zagłosowali za PRZESUNIĘCIEM środków z funduszu sołeckiego na WODĘ - sprawa najpilniejsza. Bo to jest dla naszej społeczności ważniejsze, w perspektywie wieloletniej i globalnej, niż impreza czy kilka drzewek (upraszczając). Tak więc - powinni Państwo raczej popatrzeć na tych radnych, którzy zagłosowali "ZA" takiemu rozwiązaniu, jak na osoby, którym na sercu leży przyszłe, najważniejsze dobro, bez którego NIKT nie może ŻYĆ. Nie czas na zabawy, remonty, czy inne wydatki. Priorytetem na kilka kolejnych lat jest wisząca nad Gminą katastrofa, w materii wody w domach - wyjaśnia Wójt Gminy Koźminek.

- Zatem proszę nie szerzyć dezinformacji, proszę nie powodować rozłamów i zachęcać do negatywnej oceny Radnych, którzy w wielkim rozsądku i odpowiedzialności, mimo wielu oporów (bo nikt nie był wolny od głębokiej rozterki przy tej decyzji) - zachowali się niezwykle rozważnie. Bo tak samo można zachęcać mieszkańców do myślenia: pamiętajcie, jak nie będzie wody latem w waszych domach, kto głosował przeciw takiemu rozwiązaniu, aby wzmocnić gminny system wodociągowy. Nam są potrzebne pieniądze na projekty i wkład własny do pozyskania dużych kwot na takie inwestycje. W tym i przyszłym roku będziemy realizować podobne za prawie 4 miliony złotych, na które gmina pozyskała 2 miliony. Ale to kropla w morzu naszych potrzeb. Porównując: Nie czas na nowe samochody, zegarki i wczasy, gdy przecieka nam dach i nie mamy co włożyć do przysłowiowego garnka.
I na koniec raz jeszcze podkreślam: to nie jest żadne ZABRANIE a jedynie ZAWIESZENIE takiego dysponowania środkami budżetowymi. Do tej formuły można wrócić w każdej chwili. To decyzja Rady Gminy.

 
 

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ