Kultura

Koncert w Filharmonii Kaliskiej na 100-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej

2019-09-12 10:00:00 red. za Filharmonia Kaliska

20 września w Sali koncertowej Filharmonii Kaliskiej odbędzie się jubileuszowy koncert z okazji obchodów 100-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st im. H. Melcera w Kaliszu.

- Ta szkoła jest szkołą ludzi niezwykłych, nietuzinkowych, utalentowanych i bardzo pracowitych. To właśnie jej uczniowie, a następnie absolwenci, tworzą historię naszej szkoły - mówi Maria Pawelec Dyrektor PSM I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu.

Jednym z punktów obchodów jubileuszu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu jest koncert w Filharmonii Kaliskiej. To również nawiązanie do historii szkoły. Zarówno w pierwszym składzie orkiestry, z 1974 roku, jak i w obecnym, są jej absolwenci. Solistami koncertu będą również absolwenci szkoły, koncert poprowadzi Zbigniew Goncerzewicz.

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

Rodowodu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.H. Melcera w Kaliszu należy szukać w prywatnych szkołach muzycznych działających w tym mieście na przełomie XIX i XX wieku, a także w dziejach Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego.

Projekt założenia szkoły społecznej mógł stać się realny jednak dopiero z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Władze miasta i powiatu wygospodarowały na ten cel pewne kwoty i przy aprobacie Ministerstwa Kultury i Sztuki pierwsze zajęcia w nowej placówce artystycznej Kalisza rozpoczęły się 20 września 1919 r.

Do roku szkolnego 1927/28 szkoła nosiła nazwę: „Szkoła muzyczna Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego”, zaś w następnym roku szkolnym w nazwie placówki znajdowało się już imię patrona. Nowa nazwa brzmiała: „Szkoła muzyczna im. Fryderyka Chopina przy Towarzystwie Muzycznym w Kaliszu”. Z wiarygodnych źródeł wynika, że nazwa ta obowiązywała do czasu wybuchu II wojny światowej.

W roku wybuchu II wojny światowej, Niemcy zamknęli szkołę, a Towarzystwo zawiesiło działalność. Reaktywowanie nastąpiło w 1945 r.

Zadania zorganizowania szkoły podjął się wówczas przybyły do Kalisza pełnomocnik władz wojewódzkich d.s. szkolnictwa muzycznego w województwie poznańskim Oskar Ruppel. Początkowo, w maju 1945 r. powstał Miejski Instytut Muzyczny.

W roku 1948 na podstawie Ustawy o Ustroju Szkolnictwa Artystycznego władze wojewódzkie w Poznaniu powołały w ramach dotychczasowego Miejskiego Instytutu Muzycznego dwie jednostki: Szkołę Muzyczną i Średnią Szkołę Muzyczną. Rada Pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem o nadanie szkołom imienia Henryka Melcera.

Szkołom nadal patronowało Kaliskie Towarzystwo Muzyczne i nadal mieściły się one w jego gmachu, jednakże z momentem ich utworzenia nastąpiło przekazanie budynku, w którym się mieściły – wraz z całym majątkiem.
W następnych latach rozwój szkół był niezwykle dynamiczny. Kształciła się coraz liczniejsza grupa młodzieży, a kształcenie obejmowało coraz to nowe kierunki.

Rok 1965 przyniósł znaczącą poprawę warunków lokalowych – szkołę rozbudowano i przebudowano stary budynek. Dzięki tej inwestycji szkoła zyskała 16 klas do zajęć indywidualnych, dwie sale wykładowe, aulę dla 80 uczniów, 6 pomieszczeń służbowych i piękną salę koncertową.

Z dniem 1 września 1968 r. na podstawie zarządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki obie szkoły muzyczne w Kaliszu połączono w nową jednostkę organizacyjną i budżetową pod nazwą Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu i pod taką nazwą funkcjonuje ona z powodzeniem do dziś. Z murów naszej szkoły wyszli absolwenci, spośród których bardzo wielu kontynuowało naukę, a później karierę muzyczną. Dziś w szkole uczy się ponad 300 uczniów i pracuje ponad 50 pedagogów. Obecnie dyrektorem jest mgr Maria Pawelec, a wicedyrektorem mgr Liwio Szumała.

Bilety do kupienia: https://filharmoniakaliska.bilety24.pl/nfrontbuy/buy/id/263442/ref/b24_filharmoniakaliska/lang

Normalny: 30 zł
Ulgowy: 20 zł
Melomani do lat 18 - 10 zł

Rezerwacja pod numerem telefonu 62 757 07 48   

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ