Komunikacyjne plany Miasta

2010-06-30 12:32:09 Aga

Miasto Kalisz podjęło działania w celu przejęcia kaliskiej infrastruktury przystankowej, na którą składają się przystanki i pętle autobusowe wraz z wyposażeniem. Następnie zamierza przeprowadzić remont wiat oraz zakup nowych tam, gdzie modernizacja nie będzie możliwa.

Ewelina
Ewelina
Obecnie trwają prace nad przyjęciem harmonogramu prac oraz przydzieleniem zadań właściwym jednostkom organizacyjnym. Po dokonaniu stosownych uzgodnień z Kaliskimi Liniami Autobusowymi oraz ustaleniu skali środków finansowych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia, zostanie przygotowana stosowna umowa regulująca zasady przejęcia infrastruktury przystankowej. Projekt Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nakłada na gminę zadanie budowy, przebudowy i remontu: przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg - informował Prezydent Kalisza Janusz Pęcherz.
W ramach przygotowań do realizacji tego zadania Miasto zamierza w trzech kolejnych latach zakupić nowe wiaty przystankowe. Przewidujemy, że w każdym roku wymienionych zostanie 20 wiat. Koszt zakupu jednej sztuki wiaty to około 10 tysięcy złotych. Dzięki temu zostanie stworzony jednolity, uporządkowany wizerunek plastyczny infrastruktury przystankowej. Przewidujemy wykorzystanie tej infrastruktury do celów informacyjno -marketingowych miasta, w tym obowiązek umieszczenia logo miasta. W przyszłości na przystankach zostaną umieszczone Tablice LED z dynamiczną informacją o nadjeżdżających autobusach.
Miasto planuje także poczynić kroki w celu lepszego skomunikowania osiedla Winiary z centrum Miasta. Planowana nowa linia autobusowa (obsługiwana przez nowo zakupione autobusy) pozwoli na realizację tego zadania. Obecnie zostały już wytyczone miejsca na lokalizację przystanków. Ustawione one zostaną przy ulicy Lubelskiej, Gajowej, Będzińskiej, Połanieckiej i Łódzkiej. Dzięki uruchomieniu linii „S” uzyskamy połączenie łączące Winiary, w tym akademiki studenckie z placówkami dydaktycznymi na terenie miasta (UAM, PWSZ) oraz Kampusem studenckim przy ulicy Poznańskiej, gdzie będzie przystanek końcowy tej linii.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ