Kaliszanin członkiem Rady Towarzystw Naukowych PAN

2015-03-27 16:46:00 red. za: KTPN

26 marca br. prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Krzysztof Walczak odebrał z rąk wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Mirosławy Marody powołanie w skład Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.Trzydziestu pięciu uczonych, powołanych do Rady, reprezentuje zarówno towarzystwa ogólne (w tym regionalne) jak i specjalistyczne, zajmujące się poszczególnymi naukami lub grupami nauk.

Krzysztof Walczak
Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak jest profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i dyrektorem Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, pełni też funkcję (od 1994 r.) prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Stowarzyszenie to zostało założone w 1987 r. i działa na rzecz regionalnej działalności naukowej oraz wsparcia formowania się miejscowego środowiska akademickiego. Liczy siedmiu członków honorowych, 156 członków rzeczywistych i 9 wspierających.

Blisko połowa spośród działaczy KTPN legitymuje się stopniami naukowymi (doktora i doktora habilitowanego), a także tytułami profesorskimi. Powołanie prof. Walczaka do Rady Towarzystw Naukowych PAN jest wyrazem uznania dla działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na polu naukowym i wydawniczym i potwierdzeniem, iż nasze stowarzyszenie zajęło miejsce pośród najbardziej aktywnych naukowych towarzystw regionalnych.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ