Społeczne

Kaliskie szkoły przygotowane do matur. Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek: „Dyrektorzy zaplanowali wszystko perfekcyjnie”.

2020-06-06 11:00:00 red

Pandemia koronawirusa wywróciła wiele spraw „do góry nogami”. Zmiany bardzo mocno odbiły się na systemie edukacji – młodzież i nauczyciele z dnia na dzień musieli przestawić się na zdalne nauczanie. Matury zostały przeniesione z maja na czerwiec. W poniedziałek odbędzie się egzamin z języka polskiego, rozpoczynający „maraton maturalny”. Szkoły musiały się specjalnie przygotować, aby uczniowie mogli zdawać w bezpiecznych warunkach. Jak zapewnia wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, placówki są przygotowane, a „dyrektorzy zaplanowali wszystko perfekcyjnie”.

zdjęcie  ilustracyjne/arch. Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl

Wszystkie szkoły średnie w przygotowaniach do organizacji matur opierają się na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

8 marca do egzaminu dojrzałości przystąpi 1435 uczniów kończących licea i technika oraz 282 osoby powtarzające maturę. Jak zapewnia wiceprezydent Grzegorz Kulawinek wszystkie szkoły przeprowadzające test są przygotowane na poniedziałkowe przyjęcie uczniów – Odbyliśmy szereg spotkań i wideokonferencji, aby jak najlepiej przygotować się do tego dnia – mówi wiceprezydent G.Kulawinek – Muszą być wprowadzone odpowiednie procedury takie jak zapewnienie płynu dezynfekującego, odpowiednie odstępy ławek czy mierzenie temperatury – to wszystko jest dla nas nowością – dodaje.

Co najważniejsze, żadna ze szkół nie zgłaszała problemów organizacyjnych – W środę gratulowałem i dziękowałem wszystkim dyrektorom szkół, ponieważ nie spływały żadne uwagi poza konkretnymi pytaniami. Obawiałem się problemów ze względu na reżim sanitarny, ale dyrektorzy zaplanowali wszystko perfekcyjnie – mówi wiceprezydent Kulawinek.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ