Kaliski radny zastępcą dyrektora szpitala w Wolicy

2018-01-09 15:00:00 BK

Radosław Kołaciński, radny z klubu PO od 1 stycznia br. pełni funkcję wicedyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Jak zapewnia dyrektor placówki, Sławomir Wysocki, jest to kompetentna osoba na to stanowisko.

- Był wakat, po byłym dyrektorze, który odszedł na emeryturę. Najlepsze predyspozycje, wizje oraz plany rozwoju szpitala spośród rozważanych kandydatów ma Radosław Kołaciński. Jest bardzo wykształconym człowiekiem – mówi Sławomir Wysocki Dyrektor Zespołu ZOZ.

W zakres obowiązków nowego zastępcy dyrektora będą wchodziły wszystkie zadania związane z pionem technicznym oraz rozwojem szpitala. Przypomnijmy, że decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym szpitalowi zostały przyznane środki w wysokości 4,5 mln zł. Za tę kwotę wykonana zostanie termomodernizacja obiektu jak również zakupiony będzie nowoczesny sprzęt rentgenowski.

Radosław Kołaciński – wykształcenie

Absolwent Politechniki Opolskiej – Wydziału Elektrycznego, gdzie uzyskał tytuł – mgr inż. Elektroenergetyka. Kontynuując naukę, swoją wiedzę rozszerzał o różne dziedziny kończąc studia podyplomowe, do których zaliczamy:

- Studia Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu: ,,Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej”.

- Politechnika Poznańska: ,,Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary, badania”.

- Politechnika Poznańska: ,,Zarządzanie w elektrotechnice i elektroenergetyce”.

- Politechnika Poznańska: ,,Systemy zaopatrzenia w energię w krajach Unii Europejskiej”.

Doświadczenie zawodowe

Lipiec 2007 – obecnie: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Przewodniczący Rady Społecznej, a od grudnia 2017 członek tej Rady.

Czerwiec 2016 – obecnie: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej.

Maj 2011 – czerwiec 2016: Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

Marzec 2016 – marzec 2017: Kancelaria Radcy Prawnego – ekspert- doradca.

Luty 2014 – kwiecień 2016: Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o.o. (ZEPHANDEL Sp. z o.o.), a po zmianie firmy spółki: ENERGAOPERATOR Logistyka Sp. z o.o. (EOP Logistyka Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu.

Luty 2014 – styczeń 2015: Zakład Energetyczny Toruń ENERGOHANDEL Sp. z o.o. (ZET ENERGOHANDEL Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu.

Styczeń 2011 – luty 2014: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Energetyki ELEKTROINSTAL Sp. z o.o. (PWE ELEKTROINSTAL Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu

Styczeń 2011 – luty 2014: ENERGAOPERATOR Produkcja Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Styczeń 2008 – luty 2011: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu.

Sierpień 2007 – maj 2011: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Maj – Czerwiec 2007: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

Grudzień 2006 – styczeń 2008: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju.

Kwiecień 2005 – grudzień 2006: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu.

Listopad 2003 – powołany Zarządzeniem Prezesa EK – LI sp. z o.o. na Pełnomocnika Prezesa ds. Jakości (wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO w EK – LI sp. z o.o.).

Marzec 1999 – kwiecień 2005: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – Kierownik Wydziału Technicznego.

Luty 1999 – marzec 1999: Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o.o. (EK – LI Sp. z o.o.) – p. o. Kierownika Wydziału Technicznego.

Lipiec 1996 – luty 1999: EK – LI Sp. z o.o. – mł. elektromonter napraw i wzorcowania.

Wrzesień 1995 – lipiec 1996: Zakład Energetyczny Kalisze – elektromonter napraw i wzorcowania urządzeń elektrycznych.

Wrzesień 1990 –umowa o pracę – przyzakładowa szkoła energetyczna

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ