III spotkanie z cyklu KIERUNEK ZDROWIE w Książnicy Pedagogicznej

2019-05-22 09:39:00 PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

fot. Z archiwum PBP KP
fot. Z archiwum PBP KP

Książnica Pedagogiczna – jednostka edukacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kierunek zdrowie”, skierowane do nauczycieli, opiekunów, rodziców i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wspierać psychofizyczny rozwój dziecka.

Na spotkaniu pt. “Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne” prowadzonym przez panią Sylwię Dziedziczak poruszane będą tematy:
• Zrozumienie zjawiska traumy: definicja i diagnoza
• Rodzaje traum
• Jak trauma wpływa i dezorganizuje prace mózgu
• Jakie są powiązania pomiędzy traumą a rozwojem uzależnienia
• Wpływ doświadczeń traumatycznych a regulacja emocji u uczniów
• Zrozumienie funkcjonowania pamięci w sytuacji traumy i długofalowe konsekwencje
• Następstwa traumy porzucenia
• Implikacje do terapii

Prelegent spotkania:
Sylwia Dziedziczak, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta rodzinny i systemowy w procesie certyfikacji. Ukończyła studia na UAM w Poznaniu (specjalizacja-resocjalizacja), Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień na KUL w Lublinie. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Od 7 lat pracuje w NZOZ Multimed gdzie jest kierownikiem Poradni Uzależnień i Oddziału Dziennego. Wcześniej założyła i prowadziła Ośrodek Terapii Uzależnień KARAN w Szczypiornie. Swoją pracę poddaje stałej, comiesięcznej superwizji, co jest wymogiem pracy psychoterapeutycznej. Ustawicznie dokształca się na różnych szkoleniach, bierze udział w wiodących specjalistycznych konferencjach w Polsce. W MULTIMED prowadzi grupy terapeutyczne, terapię indywidualną oraz rodzinną. Prywatnie jest żoną i mamą dwójki nastolatków.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 maja br.
Link do formularza rejestracyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2fdR6bIdp1dRQhnky4lOO__RWIgn3VQn6PCnxytZq3hqARw/viewform

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ