Gala finałowa 42. Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej [zdjęcia, wideo]

2020-02-08 22:30:00 BK

Zakończył się 42. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Grand Prix imprezy zdobył Zespół Muzyki i Tańca Dawnego Capella Antiqua Bialostociensis Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku.

fot. Błażej Krawczyk
fot. Błażej Krawczyk

Przez kilka ostatnich dni uczestnicy festiwalu brali udział w przesłuchaniach konkursowych i dawali liczne koncerty, nie tylko w Kaliszu. Ale to właśnie w życie najstarszego z polskich miast „Schola Cantorum” zdążyła się już dawno wrosnąć.

- Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” na stałe wpisał się w zimowy pejzaż Kalisza. Od 42 lat nasze miasto gości młodych artystów, sięgających do subtelnego nurtu muzycznego, dzięki czemu stajemy się uczestnikami swego rodzaju podróży w czasie. Dziś przyszła pora na podsumowanie i słowa wdzięczności za to, że przez festiwalowe dni wypełniacie Kalisz swoją pasją, chęcią sięgania do korzeni, poznawania przeszłości poprzez muzykę. To wspaniałe, że wielu z Was gościmy w Kaliszu wielokrotnie. Dziękuję Organizatorom za wytrwałość, Instruktorom za zaangażowanie w pielęgnowanie w młodych artystach pasji, a Wam, Drodzy Uczestnicy, za to, że przyjeżdżacie, by wprowadzać wyjątkową atmosferę historii i tradycji – mówił podczas gali wieńczącej festiwal wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział 19 zespołów z 10 województw.

P R O T O K Ó Ł

posiedzenia Jury 42 Ogólnopolskiego Festiwalu  Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM- Kalisz 2020 z dnia 08.02.2020 r.

Jury powołane przez Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „ScholaCantorum” w składzie:

Agata Sapiecha

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Fundacja Concert Spirituel w Warszawie    

Zespół IL TEMPO                                         - przewodnicząca Jury

 

Tomasz Dobrzański

Wrocławscy Kameraliści – Zespół ARS CANTUS

 

Cezary Szyfman

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

Henryk Kasperczak

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 

Alicja Szeluga

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

 

Romana Agnel

Akademia Muzyczna w Krakowie

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Baletu Dworskiego CRACOVIA DANZA

 

Maria Pawelec

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu

- sekretarz

po przesłuchaniu w dniach 5 – 7 lutego 2020 roku 19 zespołów z 10 województw, w tym:

  • 8 zespołów instrumentalnych,
  • 1 zespołu wokalnych,
  • 3 chórów kameralnych,
  • 4 zespołów wokalno-instrumentalnych,
  • 2 zespołów kameralnych prezentującychtaniec i inne formy teatralne,

-     1 zespołu, w których wiek minimum jednego uczestnika przekracza limit wieku

określony dla uczestników kategorii I-VII

p o s t a n o w i ł o przyznać nagrodę główną 42 Festiwalu – GRAND PRIX Zespołowi Muzyki i Tańca Dawnego CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSISDomu KulturyŚRÓDMIEŚCIE w Białymstoku pod kierownictwem Heleny Szuhalskiej.

Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Prezydenta Miasta Kalisza w kwocie 4.000 zł.

 W kategorii zespołów instrumentalnych przyznano:

Złotą „Harfę Eola” Zespołowi Muzyki Dawnej CAPELLA ALL’ANTICO Zamojskiego Domu Kultury pod kierownictwem Anny Cichoń-Herety.

Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.500 zł, a instruktornagrodę pieniężną w wysokości 760 zł.

Srebrną „Harfę Eola” Zespołowi Muzyki Dawnej HORTUS MUSICUSSamorządowego Centrum Kultury w Mielcu pod kierownictwem Tomasza Nowakowskiego. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Starosty Powiatu Kaliskiego w kwocie 1.000 zł.

Indywidualne dyplomy uznania otrzymują:

Kornelia Cudoza kreatywną grę na fideli,

Kamil Leśniakza diminucyjną realizację partii solowej na vihueli.

 

Brązową „Harfę Eola” Zespołowi Muzyki Dawnej CARMEN ALACRE Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach pod kierownictwem Małgorzaty Szymańskiej.  Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 500 zł.

Wyróżnienia

Zespołowi Muzyki Dawnej IL VENTO MUSICALE Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu  pod kierownictwem Marcina Skotnickiego,

Zespołowi Muzyki DawnejSORELLE Pałacu Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku pod kierownictwem Magdaleny Warżawy.

 Za udany debiut uznano występ

Zespołu Muzyki Dawnej FLAUTI DIVERTENTI Stowarzyszenia Zespołu Muzyki Dawnej Flauti Divertenti w Woli Rasztowskiej pod kierownictwem Marcina Szczapy.

Ponadto zespół otrzymuje dyplom za użycie instrumentu sierszeńki.

W kategorii zespołów wokalnych:

Złotej „Harfy Eola” nie przyznano.

Srebrną „Harfę Eola” przyznano Zespołowi Wokalnemu Chóru SCHERZO I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu pod kierownictwem Andrzeja Citaka. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Starosty Powiatu Kaliskiego w kwocie 1.000 zł.

Brązowej „Harfy Eola” nie przyznano.

 W kategorii chórów kameralnych przyznano:

Złotą „Harfę Eola” Chórowi Kameralnemu PORTAMENTO Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach pod kierownictwem Bożeny Magdaleny Mrózek. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.500 zł, a instruktor nagrodę pieniężną w wysokości 760 zł.

Srebrnej „Harfy Eola” nie przyznano.

Brązową „Harfę Eola” przyznano Kameralnemu Chórowi SCHERZO I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu pod kierownictwem Andrzeja Citaka. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ARTEM DOCENDIw kwocie 500 zł.

Brązową „Harfę Eola” przyznano Chórowi Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pod kierownictwem Barbary Kornackiej. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 500 zł.

W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych

Złotej „Harfy Eola” nie przyznano.

Srebrną „Harfę Eola” przyznano

Zespołowi Muzyki Dawnej AMICORUM Pałacu Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku pod kierownictwem Magdaleny Warżawy. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Starosty Powiatu Kaliskiego w kwocie 1.000 zł.

Srebrną „Harfę Eola” przyznano Zespołowi LUNARIS Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku pod kierownictwem Mirosławy Grynkiewicz. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Starosty Powiatu Kaliskiego w kwocie 1.000 zł.

Dyplom uznania za kreatywną grę na skrzypcach otrzymuje Maria Formela.

Brązowej „Harfy Eola” nie przyznano.

Wyróżnienie przyznano

Zespołowi Muzyki Dawnej ARS DECORUM Domu Kultury ŚRÓDMIEŚCIE w Białymstoku pod kierownictwem Joanny Mytnik-Daniluk.

Dyplom za kreatywność w doborze instrumentów historycznych przyznano

Zespołowi Muzyki Dawnej TIBORYUS Agencji Usług Artystycznych w Świeradowie-Zdroju pod kierownictwem Ryszarda Dominika Dembińskiego.

W kategorii zespołów kameralnych prezentujących taniec i inne formy teatralne przyznano:

Złotą „Harfę Eola” Zespołowi Muzyki i Tańca Dawnego CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS Domu Kultury ŚRÓDMIEŚCIE w Białymstoku pod kierownictwem Heleny Szuhalskiej. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kwocie 2.500 zł, a instruktor nagrodę pieniężną w wysokości 760 zł.

Srebrną„Harfę Eola” Zespołowi Muzyki Dawnej i Tańca im. Błogosławionej Matki Zofii Czeskiej Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie pod kierownictwem Hanny Malskiej.  Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 1.000 zł.

Brązowej „Harfy Eola” nie przyznano.

W kategorii zespołów, w których wiek minimum jednego uczestnika przekracza limit wieku określony dla uczestników kategorii I-VI

Bursztynową „Harfę Eola” przyznano Zespołowi BARQUE ENSEMBLE Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pod kierownictwem Moniki Stachowiak. Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Banku PKO Bank Polski w kwocie 2.000 zł.

Stypendia Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola  Cantorum” otrzymują:

- plastyk Oliwia Dudzik Polkowickiego Towarzystwa Kulturalno-Edukacyjnego IKAR, której opiekunem artystycznym jest Krystyna Bajon.

- muzyk Maria Szczapa z Zespołu Muzyki Dawnej FLAUTI DIVERTENTI z Woli Rasztowskiej.

Wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika przyznano Lenie Perzynie z Zespołu Muzyki Dawnej FLAUTI DIVERTENTI z Woli Rasztowskiej. Nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł ufundowało Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ARTEM DOCENDI.

Nagrody promocyjne:

W ramach Nagród im. Zofii Rayzacherowej przyznanych przez Fundację Concert Spirituel z Warszawy wytypowano:

Zespół Muzyki Dawnej CAPELLA  ALL’ANTICO Zamojskiego Domu Kultury pod kierownictwem Anny Cichoń-Herety - do udziału w koncercie promocyjnym XXVII Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie,

Zespół Muzyki Dawnej CARMEN ALACRE Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach pod kierownictwem Małgorzaty Szymańskiej

- do udziału w kursie XXVII Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie i zwolnienia z kosztów dydaktycznych.

Do udziału w koncercie promocyjnym w ramach Festiwalu FORUM MUSICUM we Wrocławiu wytypowano:

Zespół Muzyki Dawnej CAPELLA ALL’ANTICO Zamojskiego Domu Kultury pod kierownictwem Anny Cichoń-Herety,

Zespół Muzyki i Tańca Dawnego CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS  

Domu Kultury ŚRÓDMIEŚCIE w Białymstoku pod kierownictwem Heleny Szuhalskiej.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ