Edukacja

Dziś zostałem superbohaterem

2021-04-12 08:20:00 reklama@calisia.pl

Bohaterem można być różnym – w ogrodzie przy grillu, na stoku na nartach, w kuchni podczas gotowania, ale przede wszystkim można być mistrzem w dobrze wybranym zawodzie, tzn. takim, który przyniesie świetną kasę, prestż i ciągły rozwój z możliwością stworzenia własnego biznesu. Takim bohaterem jest każdy, kto kształci się w kaliskiej „samochodówce” wybierając nasze zawody.

fot. ZSS
fot. ZSS

W obecnych czasach nie ma konieczności opuszczania domu w celu zrobienia zakupów, wystarczy tablet, czy smartfon, aby za pomocą jednego kliknięcia mieć to, o czym marzysz – nawet z drugiego końca świata. Aby wybrany towar dostał się do konsumenta potrzebny jest sprawny środek transportu, kierowca oraz osoba, która będzie nadzorowała proces przemieszczania towarów – logistyk lub spedytor.

Zmiany gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie, ciągły rozwój nanotechnologii, nowoczesnych modeli pojazdów oraz ekologistyki napędzają rozwój branży motoryzacyjnej i logistycznej. Na rynku pracy potrzebni są od zaraz fachowcy w zakresie obsługi klienta, obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych, diagności, mechatronice samochodowi, czy logistycy.

Chcąc spełniać swoje marzenia, zarabiać duże pieniądze, czy zostać superbohaterem powinieneś koniecznie rozpocząć zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawsze profesjonalnej „samochodówce” kształcąc się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych pod mecenatem wyśmienitych fachowców oraz w renomowanych serwisach samochodowych i firmach logistyczno – transportowych.

Każdy powinien wybrać taki kierunek, którym będzie z radością podążał przez całe zawodowe życie. Wybierz to, co lubisz i czym będziesz się mógł zajmować na co dzień.

Szkoły zawodowe nie są już „obciachem”, pracodawcy tęskną za absolwentami tych szkół, a uczelnie wyższe za średnią kadrą techniczną.

Dane kontaktowe do najlepszej szkoły samochodowej:

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Ul. 3 Maja 18, 62-800 Kalisz

Tel. 62 75755382

E-mail: zss@zss-kalisz.pl

www.zss-kalisz.pl

 

A oto konkrety:

Technik pojazdów samochodowych – to kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi , instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Ponadto technik pojazdów samochodowych potrafi:

– dokonywać charakterystyki pojazdów samochodowych,

– odczytywać lub sporządzać schematy układów elektrycznych i elektronicznych,

– identyfikować materiały stosowane do budowy i eksploatacji pojazdów      samochodowych,

– wykonywać operacje z zakresu obróbki i łączenia materiałów,

– posługiwać się narzędziami, obsługiwać maszyny i urządzenia,

– dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych,

– posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, techniczną i eksploatacyjną pojazdów samochodowych,

– posługiwać się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji pojazdów samochodowych,

– oceniać stan techniczny pojazdów samochodowych z zastosowaniem metod diagnostycznych,

– wykonywać operacje związane z obsługą techniczną oraz naprawą pojazdów samochodowych,

– kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B,

– sporządzać dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

– organizować procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

– przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,

– korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego,

– przestrzegać przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

– udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Nauka trwa 5 lat

Technik - logistyk  Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia
i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

To specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji
i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego oraz ekspedytor.

Tak więc logistyka to dziedzina zarządzania firmą pod kątem jej ogólnej efektywności.

 Ponadto technik logistyk potrafi:

– planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i morskiego,

– planować i organizować pracę magazynu,

– planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów,

– dobierać opakowania i przygotować towar do dystrybucji,

– obliczać koszty obsługi logistycznej,

– stosować systemy identyfikacji i oznaczenia towarów,

– ewidencjonować infrastrukturę usług miejskich oraz obliczać i analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej,

– organizować i realizować usługi recyklingowe,

– organizować przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,

– zarządzać łańcuchem dostaw towarów i transportem zgodnie z zasadami przepływu materiałów,

– wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa oraz określać termin i wielkość zamówienia,

– stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych,

– obliczać i monitorować koszty logistyki,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Innymi słowy technik logistyk to specjalista do spraw pakowania i opakowań, organizator transportu drogowego, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, zaopatrzeniowiec, spedytor, magazynier, dyspozytor transportu samochodowego, ekspedytor.

Nauka trwa 5 lat

Mechanik pojazdów samochodowych
Jego praca polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Zadania i czynności robocze mechanika pojazdów samochodowych obejmują sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych podzespołów i zespołów pojazdów.

Ponadto mechanik pojazdów samochodowych potrafi:

– posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną, instrukcjami użytkowania
i obsługi pojazdów samochodowych,

– dobierać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne zgodnie z dokumentacją,

– użytkować urządzenia diagnostyczne oraz narzędzia i oprzyrządowanie do montażu i naprawy    samochodów

– dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i geometrycznych oraz
interpretować ich wyniki,

– stosować wymienność zespołów i części samochodu z uwzględnieniem grup wymiarowych,

– dokonywać oceny stanu technicznego pojazdów i zespołów samochodu,

– wyrównoważać statycznie i dynamicznie koła pojazdu samochodowego,

– usuwać usterki w zespołach i podzespołach pojazdów samochodowych,

– wykonywać próby kontrolne zespołów po naprawie,

– oceniać jakość wykonywanych prac,

– kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy,

–  przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz   ochrony  środowiska  podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

 

Elektromechanik pojazdów

Zajmuje się diagnostyką i naprawą układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.

Ponadto elektromechanik pojazdów samochodowych potrafi:

– czytać schematy instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,

– rozpoznawać elementy, podzespoły i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne pojazdów samochodowych,

– dobierać materiały, narzędzia i przyrządy do wykonywania prac,

– montować elementy, podzespoły i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne pojazdów samochodowych,

– wykonywać różnymi technikami połączenia elektryczne,

– rozróżniać podstawowe podzespoły pojazdu samochodowego,

– oceniać stan techniczny oraz przygotowywać do pomiarów przyrządy pomiarowe i urządzenia diagnostyczne,

– mierzyć podstawowe wielkości elektryczne i nieelektryczne z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych i urządzeń diagnostycznych,

– oceniać stan techniczny oraz kwalifikować do naprawy lub wymiany elementy, podzespoły, urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w pojazdach samochodowych,

– przeprowadzać przeglądy techniczne oraz naprawiać instalacje i urządzenia elektryczne w pojazdach samochodowych,

– oceniać jakość ocenianych prac,

– kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B prawa jazdy,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ