Motoryzacja

Droga powiatowa Brzeziny - Sobiesęki Drugie oddana do użytku

2019-09-09 09:54:37 Starostwo Powiatowe

Powiat Kaliski wraz z Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Kalisz oraz przy finansowym zaangażowaniu Gmin: Szczytniki i Brzeziny wykonał w III etapach inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Brzeziny - Sobiesęki Drugie” .

W uroczystym oddaniu do użytku drogi udział wzięli Zbigniew Słodowy - Wicestarosta Kaliski, Wiesław Chojnacki Nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz, Łukasz Wyrzykowski Zastępca Nadleśniczego, Dariusz Wawrzyniak Z-ca Wójta Gminy Szczytniki, Kamila Biernacik z Urzędu Gminy w Brzezinach, Robert Marszałek Radny Powiatu Kaliskiego, Józef Skoczylas Leśniczy Leśnictwa Brzeziny, Jan Niedźwiedź Sekretarz Nadleśnictwa Kalisz, w imieniu wykonawcy Zarząd PBD Bożena Salwierz i Mariusz Harendarz, Bogusław Matuszewski Kierownik Budowy, Norbert Wawrzyniak Inspektor Nadzoru oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Inwestycja realizowana była w latach 2015 – 2019 r. Dziś oddano do użytku etap III. Inwestycja ta obejmowała przebudowę 1,350 km drogi. Całkowita wartość robót na tym odcinku wyniosła 813 175,98 zł w tym kwota dofinansowania z budżetu Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kalisz wyniosła 538 000,00 zł. Termin realizacji projektu to maj 2019 r. – sierpień 2019 r., a wykonawcą było Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu.

Inwestycja 3 etapy:

Długość całkowita przebudowywanej drogi: 3,650 km

Koszt całkowity robót drogowych: 2.501.493,08 zł

Wkład Powiatu Kaliskiego: 919.663,51 zł

Dofinansowanie z budżetu Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Kalisz: 1.213.591,29 zł

Dofinansowanie Gminy Szczytniki: 200.000,00 zł

Dofinansowanie Gminy Brzeziny: 168.238,28 zł

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ