Czy wiesz już wszystko na temat ochrony danych osobowych? Weź udział w szkoleniu 29 marca w Kaliszu!

2019-03-13 07:05:00 reklama@calisia.pl

Ochrona danych osobowych jest tematem, o którym coraz więcej się mówi i pisze. Niewątpliwie wzrasta też świadomość społeczeństwa na temat prawa ochrony swoich danych, również tych powierzonych obcym podmiotom. Ponadto odpowiednie organy w ostatnim czasie zaczęły wnikliwie przyglądać się różnym instytucjom, sprawdzając czy stosowane przez nie rozwiązania wystarczają, aby nasze dane były w nich bezpieczne.

źródło: shutterstock
źródło: shutterstock

BRAND TRAINER Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Podmiejskiej 54 lok. 3 jest firmą specjalizującą się w kompleksowych usługach dotyczących ochrony danych osobowych. Tworzymy zespół doświadczonych specjalistów, informatyków oraz prawników, którzy obecnie współpracują z kilkuset podmiotami funkcjonującymi na rynku polskim.

Kluczem do stworzenia skutecznego systemu ochrony danych osobowych jest stałe podnoszenie wiedzy i świadomości osób przetwarzających dane osobowe w sektorach finansów jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw. Szeroki zakres aktualnie obowiązujących regulacji prawnych sprawia, że koniecznym staje się dostarczanie działań edukacyjnych, które w skuteczny sposób zapewnią wzrost bezpieczeństwa danych osobowych w firmach i instytucjach. Identyfikując trudności i zagrożenia w tym obszarze, spółka Brand Trainer bazując na zbudowanym wieloletnim doświadczeniu stworzyła ofertę kompleksowego i efektywnego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych p.n.: „Akty prawne i dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych a odpowiedzialność za przestrzeganie zasad w nich zawartych”.

Szkolenie w tym zakresie odbędzie się 29 marca 2019 r. w Hotelu Calisia *, ulica Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz.

Celem szkolenia jest ugruntowanie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy dotyczącej najnowszych wytycznych związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych, handlowych i marketingowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.

W zakresie tym mieści się również uświadomienie kontrahentów na temat praktycznych aspektów wdrożenia wymogów związanych ochroną danych osobowych. Merytoryczne i efektywne porady zawarte w szkoleniu pomogą Państwu zaktualizować sprawnie działający system ochrony danych osobowych w instytucji bądź firmie. Wspólne poszukiwania optymalnych rozwiązań bardziej i mniej zaawansowanych problemów związanych ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa środków technicznych i organizacyjnych w ramach wykonywania obowiązków służbowych czy też prowadzenia własnej działalności.

Zakładanymi efektami szkolenia jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, uzyskanie wiedzy, jaki zakres ochrony danych osobowych zastosować w przypadku działalności lub wykonywanych obowiązków służbowych w jednostce, a także umiejętność rozwiązywania problemów związanych z danymi osobowymi.

Szkolenie poprowadzi Michał Matuszewski – audytor i specjalista spółki Brand Trainer w zakresie ochrony danych osobowych. Jest to osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych, mająca na swoim koncie setki szkoleń, napisanych dokumentacji na temat ochrony danych osobowych oraz wdrożeń w różnego rodzaju podmiotach prawnych i jednostkach sektora finansów publicznych.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM SZKOLENIA, POBRANIA KARTY ZGŁOSZENIOWEJ I DOŁĄCZENIA DO GRONA OSÓB, KTÓRE CHCĄ POSZERZYĆ SWOJĄ WIEDZĘ ZWIĄZANĄ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH WEDŁUG NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH MARZEC 2019 R.

Podczas pracy z naszymi klientami codziennie napotykamy coraz to nowsze casusy – mimo, iż wydaje nam się, że wszystko już widzieliśmy i słyszeliśmy, rzeczywistość potrafi bardzo nas zaskoczyć.

Ochrona danych osobowych jest obszarem, który wymaga ciągłego monitorowania naszego systemu oraz prawa, które wpływa na ten system.

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w jednostce czy przedsiębiorstwie należy posiłkować się wiedzą specjalisty z tego obszaru, który czynnie śledzi sytuację prawną, orzecznictwo jak również zachowania na rynku oraz w sektorze publicznym.

W ramach kompleksowych usług świadczonych w tym zakresie spółka Brand Trainer oferuje Państwu możliwość wdrożenia różnego rodzaju usług związanych z obszarem przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia RODO, a także przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Wiedząc jak ważną rolę w kwestii przepisów prawa o ochronie danych osobowych stanowi wiedza, pragniemy się nią z Państwem podzielić. Zorganizowanie wewnętrznego szkolenia dla administratorów, pracowników przetwarzających dane osobowe oraz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych pozwoli zwiększyć świadomość w procesie przygotowawczym do wprowadzenia praktycznych aspektów ogólnego rozporządzenia RODO w ramach wykonywania obowiązków służbowych czy prowadzenia firmy.

Rozpoczęciem procesu przystosowania, przez który musi przejść każda instytucja bądź działalność w celu uzyskania zgodności z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest audyt zgodności przetwarzania danych osobowych adekwatny do kolejnych artykułów RODO.

Pozwoli on dokładnie określić rodzaj i zakres przetwarzanych danych osobowych, zidentyfikować obszary wymagające zmiany lub poprawy oraz zaplanować scharakteryzowane na rodzaj instytucji bądź przedsiębiorstwa działania wdrożeniowe. W zakres audytu zgodności przetwarzania danych osobowych wchodzi również podsumowanie czynności sprawdzających, wnioski z przeprowadzonych działań, a także panel dyskusyjny, który ma na celu pomóc w praktycznych aspektach wykonywania obowiązków służbowych czy prowadzenia działalności związanej z RODO.

Ponadto w świetle obowiązujących norm prawnych każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobligowany do wprowadzenia odpowiednich mechanizmów mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom niepowołanym, jak również wdrożyć i przygotować odpowiednią dokumentację w tym zakresie.

Jednym z podstawowych wymogów kierowanych do administratorów danych osobowych, zawartych w RODO, jest wymóg rozliczalności, tj. wykazania, że administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, w odpowiedni sposób. Z tego też względu biorąc pod uwagę kontekst, cele oraz zakres przetwarzania, a także zachodzące ryzyka, administrator jest zobowiązany do przyjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które w razie potrzeby są aktualizowane.

Brand Trainer przeprowadzając w Państwa instytucji bądź działalności wdrożenie ochrony danych osobowych w pierwszej kolejności dokonuje oceny pod kątem ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, ustalonej organizacji i kultury pracy oraz indywidualnych potrzeb Klienta, a następnie przygotowuje kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych, dopasowaną do Państwa potrzeb i wymogów.

Pomożemy również odpowiednio zorganizować stanowiska pracy w każdym budynku i pomieszczeniu.

KLINKNIJ W LINK I ZAPOZNAJ SIĘ Z KOMPLEKSOWĄ OFERTĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH!

Celem spółki Brand Trainer jest zapewnienie bezpieczeństwa kontrahentom w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zależy nam na nawiązywaniu nowych kontaktów, budowaniu stabilnych relacji i utrzymywania długotrwałej współpracy, oferując przy tym pełne doradztwo w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych.
Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na spotkanie pod wskazanym numerem telefonu – 509 633 085.
Działamy na terenie całej Polski.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ