Czy wiek może być przeszkodą w zawarciu małżeństwa? Oczywiście!

2018-12-03 06:54:00 Jacek Magnuszewski

Ania i Michał chcą zawrzeć związek małżeński. Oboje jednak nie osiągnęli jeszcze pełnoletności a każdy z nich ukończył dopiero 17 lat. Czy wiek narzeczonych stanowi przeszkodę w zawarciu małżeństwa? Oczywiście, że tak. W sytuacji naszych zakochanych nie jest możliwe aby Ania i Michał zawarli małżeństwo.

Zgodnie z prawem zarówno mężczyzna jak i kobieta mogą zawrzeć małżeństwo jeżeli każdy z nich ukończy lat osiemnaście. Wyjątkowo kobieta może zawrzeć związek małżeński, jeżeli ukończy szesnaście lat a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

W takim przypadku na zawarcie małżeństwa przez kobietę potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego, który zbada czy dobro założonej przez narzeczonych rodziny wymaga zawarcia małżeństwa. Będzie tak np. w sytuacji, kiedy kobieta jest w ciąży i chciałaby wstąpić w związek małżeński z ojcem dziecka lub gdy dziecko już urodziła i pozostaje z ojcem dziecka w związku partnerskim. Zwrócić należy uwagę, że w tej sytuacji ojciec dziecka bezwzględnie powinien mieć ukończone osiemnaście lat.

Ania i Michał nie mogą zawrzeć małżeństwa ponieważ oboje nie spełniają wymogu wieku. Michał musi osiągnąć pełnoletność pomimo, że Ania mogłaby wyjątkowo, za zgodą sądu, wstąpić w związek małżeński bowiem ukończyła już 16 lat, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletności. Przesłanka wieku musi być spełniona odnośnie każdego z narzeczonych.

Masz jakieś pytanie lub wątpliwości dotyczące prawa? Nie wiesz kogo zapytać? Misja mojego działania jest taka: „Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa”. W tym świetle czuję się zobowiązana aby udzielać, w ramach moich możliwości czasowych, również nieodpłatnych porad. Dlatego można zadać mi pytanie na adres prawnik@calisia.pl. Będę się starała odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Można też zasugerować mi tematy do kolejnych artykułów w serii „Prawo na co dzień”.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ