Czy odpowiesz za długi współmałżonka?

2013-01-28 23:03:00 Radca Prawny Bartosz Tomczuk

Biorąc ślub lub w czasie jego trwania, niektórzy z nas zastanawiają się czy i kiedy mogę odpowiadać za długi małżonka? Z chwilą zawarcia małżeństwa między nami a naszym małżonkiem powstaje wspólność majątkowa.

Wspólność majątkowa oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe, np. samochód, pralka, mieszkanie, telewizor i inne rzeczy, które nabędziemy w czasie trwania małżeństwa stają się wspólną własnością naszą i naszego współmałżonka. Natomiast do naszego majątku wspólnego nie wchodzą np. przedmioty majątkowe, które nabyliśmy przed zawarciem związku małżeńskiego, a także otrzymany spadek lub darowizna, które stanowią majątek osobisty każdego małżonka. Rozróżnienie majątku wspólnego od majątku osobistego ma istotne znaczenie w kwestii odpowiedzialności za długi naszego współmałżonka. Kiedy więc wierzyciel naszego małżonka będzie mógł żądać spłaty długów z naszego majątku wspólnego, a kiedy majątek ten będzie bezpieczny?
DŁUGI SPRZED ŚLUBU
Za długi naszego męża lub naszej żony, które powstały przed zawarciem związku małżeńskiego nie ponosimy odpowiedzialności, np. za kredyt zaciągnięty przez naszego współmałżonka na zakup mieszkania, który zaciągnął przed ślubem. W takim przypadku wierzyciel będzie mógł żądać spłaty długu tylko z majątku osobistego naszego małżonka, z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej, a nie będzie mógł żądać spłaty długu z przedmiotów majątkowych, które nabyliście już sami lub wspólnie z małżonkiem po ślubie.
KIEDY ODPOWIADAM ZA DŁUGI MAŁŻONKA
W przypadku zaciągnięcia długu przez naszą żonę lub naszego męża po ślubie, nasza odpowiedzialność za długi współmałżonka będzie zależeć od tego czy wyraziliśmy zgodę na zaciągnięcie tego długu czy też nie. W pierwszej sytuacji, tj. jeżeli nie wiedzieliśmy o zaciągnięciu długu przez naszą żonę lub naszego męża, wierzyciel nie będzie mógł żądać spłaty długu z majątku wspólnego. Inaczej przedstawia się jednak sprawa, jeśli zgodziliśmy się na zaciągnięcie długu przez naszego współmałżonka. Wówczas będziemy ponosili odpowiedzialność za ten dług również z przedmiotów majątkowych, które nabyliśmy po ślubie sami lub wspólnie z naszym współmałżonkiem. Należy pamiętać, że zgodę na zaciągnięcie długu możemy wyrazić w dowolnej formie, nie koniecznie pisemnej.
DŁUGI A ZWYKŁE POTRZEBY RODZINY
Jeżeli natomiast nasza żona lub nasz mąż zaciągnie długi w sprawach wynikających z zaspakajania zwykłych potrzeb rodziny wówczas jesteśmy odpowiedzialni za takie długi solidarnie z naszym współmałżonkiem niezależnie od tego czy wyraziliśmy zgodę na ich zaciągnięcie. Chodzi tu o sytuacje w których nasz współmałżonek zaciągnie dług np. na zakup jedzenia, odzieży, drobnych przedmiotów urządzenia domowego, środków czystości, pomocy szkolnych, a także wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem mieszkania, np. rachunki za energię elektryczną, gaz, wodę, jak również wydatki na leczenie, opłatę abonamentu radiowego i telewizyjnego itp. W tej sytuacji wierzyciel będzie mógł zwrócić się o spłatę długu zarówno do nas jak i do naszego współmałżonka.
Kwestia odpowiedzialności za długi naszego współmałżonka jest złożona i każda sytuacja wymaga dokładnego przeanalizowania, aby ustalić czy wierzyciel będzie mógł żądać spłaty długu również z majątku, który nabyliśmy po ślubie.
Autor:
Radca Prawny Bartosz Tomczuk prowadzący indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego w Kaliszu

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować