Społeczne

Chcesz korzystać z energii po cenach z 2018 roku? Musisz złożyć oświadczenia.

2019-07-25 14:28:08 red za UM Kalisz/Juliusz Kowalczyk

Do 29 lipca do godziny 24:00 można składać w Kaliszu  oświadczenia, dzięki którym będzie można korzystać z energii po cenach z 2018 roku. Dotyczy to szczególnie mikro- i małych przedsiębiorców oraz samorządów.

fot. UM Kalisz/Juliusz Kowalczyk
fot. UM Kalisz/Juliusz Kowalczyk

Z odpowiedniej ustawy (TUTAJ) wynika, że dla niektórych podmiotów mogą być stosowane stawki za energię elektryczną, które obowiązywały w 2018 roku. Można z nich skorzystać, jeśli złoży się stosowne oświadczenie.

Uprawnienia do tego mają następujące grupy instytucji i podmiotów:

  • mikroprzedsiębiorcy albo mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  • szpitale w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

Oświadczenie należy złożyć do swojego dostawcy energii elektrycznej. Stanowi ono załącznik do ustawy.

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – TUTAJ.

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej – TUTAJ.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ