Społeczne

Budżet Wielkopolski na 2023 rok przyjęty. Ponad 2,5 miliarda złotych na rozwój regionu

2022-12-20 09:00:00 UMWW

Podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2022 roku radni przyjęli uchwałę budżetową na 2023 rok. Za było 26 głosujących, a przeciw 11 radnych. Wydatki w przyszłorocznym budżecie to 2,54 miliarda złotych, natomiast dochody stanowią 2,24 miliarda złotych. „To budżet bardzo dobrej jakości, co potwierdzają trzy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, wydane bez zastrzeżeń, co rzadko się zdarza” – podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.  Marszałek zaznacza jednak, że jest to „ambitny budżet na trudne czasy” i dodaje, że mimo wielu wyzwań w przyszłym roku będziemy realizować wszystkie zaplanowane inwestycje, w tym budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

UMWW
UMWW

W przyszłorocznym budżecie dochody ogółem stanowią 2,24 mld zł. Największy udział w ich strukturze (69,6%) to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Wydatki ogółem wynoszą 2,54 mld zł, z czego wydatki bieżące to  59%, a wydatki majątkowe 41% wydatków ogółem. Warto podkreślić, że będzie to piąty rok z rzędu, w którym wydatki majątkowe będą kształtowały się na poziomie ponad 40%.

Deficyt budżetu wynoszący 304,0 mln zł zostanie sfinansowany głównie (269,8 mln zł) z własnych środków oraz ze środków pochodzących z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowana na koniec 2023 r. kwota długu ma wynieść 337,5 mln zł, tj. 15,1% dochodów ogółem. 

W zakresie wydatków niemal 60% zostanie przeznaczonych na kluczowe obszary dotyczące dróg, kolei oraz ochrony zdrowia. Pozostałe środki przeznaczone będą na kulturę, oświatę, czy ochronę środowiska. 

Na inwestycje drogowe trafi 467,9 mln zł. Będą to wydatki związane m.in. z poprawą dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo-mostowej Województwa Wielkopolskiego (współfinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład), z budową obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (współfinansowanie UE), z budową obwodnic Rogoźna, Kościana i Szamotuł (współfinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Istotne środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów pod przyszłe inwestycje – kwota 57,2 mln zł oraz na inwestycje drogowe jednoroczne – kwota 62,7 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg i mostów będzie kosztować 140,0 mln zł.

Na wydatki inwestycyjne na ochronę zdrowia przeznaczamy 264,3 mln zł. W ramach tej kwoty należy wymienić inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu (m.in. rozbudowę budynku ambulatoryjnego), w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu (m.in. Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej), czy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (m.in. Budowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią).

W zakresie inwestycji w kulturze, Województwo w 2023 r. rozpocznie budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski. Łączne nakłady na tę budowę mają wynieść 376,2 mln zł z czego w 2023 r. 12,0 mln zł.

W ramach wydatków bieżących, 320,0 mln zł będzie przeznaczonych na organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Dotacje podmiotowe dla 23 marszałkowskich instytucji kultury wyniosą 155,1 mln zł. Dodajmy, że Województwo od 1 stycznia 2023 r. przejmie od Miasta Poznania dwie instytucje kultury: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, a jednocześnie przekaże Filharmonię Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego temu samorządowi.

 

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować