Społeczne

Blisko 26 mln zł na inwestycje w kaliskim szpitalu. Co się zmieni?

2023-02-16 11:30:00 red. za Szpital Kalisz

Zakup auta do przewozu pacjentów dializowanych, budowa farmy fotowoltaicznej, budowa Bloku Operacyjnego, modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych - to niektóre z inwestycji jakie zrealizuje Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Szpital Kalisz
Szpital Kalisz
Jedną z inwestycji będzie doposażenie Oddziału Neurochirurgii oraz Pracowni EEG na Oddziale Neurologii w sprzęt medyczny (zadanie obejmuje doposażenie Oddziału Neurochirurgii w zestawy rozwieraczy do operacji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego oraz aspirator ultradźwiękowy do operacji guza mózgu, a także zakup elektroencefalografu dla Pracowni EEG znajdującej się na Oddziale Neurologicznym).
 
Planowana wartość zadania to kwota prawie 420.000 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 416.618 zł.
 
Planowane jest także doposażenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny (zadanie obejmuje m.in. zakup 13 pomp infuzyjnych, trzech aparatów do hemodializy, jonometru, dwóch wideogastroskopów, 5 holterów, 12 defibrylatorów, respiratora, trzech łóżek porodowych, lampy operacyjnej, 5 ssaków elektrycznych, 10 wózków transportowych, urządzenia do pomiaru krzepliwości krwi, trenażera laparoskopowego, KTG).
 
Planowana wartość zadania to kwota 1.770.000 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 1.755.751 zł.
 
Szpital chce zakupić auto do przewozu pacjentów dializowanych (auto będzie realizowało transport pacjentów dializowanych). Planowana wartość zadania to kwota 319.800 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 317.225 zł.
 
Planowana jest modernizacja systemu oświetlenia na energooszczędne w budynkach oraz na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 (na zakres przedsięwzięcia składa się wymiana oświetlenia w ciągach komunikacyjnych w budynkach Szpitala oraz jego terenu). Planowana wartość zadania to kwota 1.000.000 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 991.950 zł.
 
Kolejną inwestycję będzie adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap (etap ten będzie obejmować modernizację wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku nr 2 w celu dostosowania tych pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej - Dzienny Pobyt oraz modernizację pomieszczeń na piętrze budynku nr 1 dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy).
 
Planowana wartość zadania w 2023 r. to kwota 2.022.778 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 2.006.494 zł.
 
Szpital planuje budowę farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 (w 2023 r. na terenie Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 planuje się budowę farmy fotowoltaicznej na gruncie o łącznej mocy nominalnej wynoszącej max. 500 kWp).
 
Planowana wartość zadania w 2023 r. to kwota 8.750.000 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 8.688.364 zł.
 
Ważnym zadaniem będzie budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (w 2023 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy, który wykona pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami).
 
Planowana wartość zadania w 2023 r. to kwota 6.000.000 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 5.951.699 zł. Łączna wartość inwestycji to 123.090.001 zł.
 
Dostosowane zostanie także infrastruktura i wyposażenie Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 (w ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonać roboty budowlane polegające m.in. na pracach termoizolacyjnych, likwidacji balkonów, naprawie tarasów wokół budynku, modernizacji pomieszczeń Poradni Chorób Zakaźnych oraz likwidacji zjazdu do piwnicy wraz z zasypaniem kanałów doświetlających okalających budynek oraz wymianie wewnętrznej sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego. Ponadto modernizacji podlegać będzie zagospodarowaniem terenu - komunikacja piesza i kołowa wokół budynku).
 
Planowana wartość zadania to kwota 4.000.000 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 3.967.799 zł.
 
Kolejna inwestycja to modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów (zakres prac modernizacyjnych obejmuje m.in. wykonanie oznakowania strefy TLOF (strefy lądowiska); montaż oświetlenia nawigacyjnego strefy TLOF; montaż oświetlenia ogólnego płyty lądowiska; przebudowa ciągu komunikacyjnego do płyty lądowiska; montaż punktu przeciwpożarowego z podręcznym sprzętem; ogrodzenie terenu lądowiska wraz z wykonaniem wjazdu na teren lądowiska z bramą przesuwną).
 
Planowana wartość zadania na 2023 r. to kwota 689.731 zł, z tego dofinansowanie z UMWW w Poznaniu to kwota 684.178 zł.
 
Łączna wartość dofinansowania:
- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 25.973.514 zł
- ze środków własnych Szpitala 192.231 zł.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować