Społeczne

Będzie drożej za śmieci(?). Jest propozycja nowej metody naliczania opłaty za odbiór odpadów

2020-07-08 19:24:52 red

Podczas najbliższej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kalisza 14 lipca radni zdecydują o nowych stawkach oraz metodach naliczania kwoty za odbiór śmieci od mieszkańców Kalisza. Według jednaj z uchwał koszt odbiór odpadów ma wzrosnąć już od 1 sierpnia.

zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl
zdjęcie ilustracyjne/arch. Calisia.pl

Przypomnijmy, że od września 2019 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny wynosi 23 zł miesięcznie od osoby. Natomiast w związku z wprowadzeniem obowiązku segregacji, od stycznia 2020 r. ustalona została stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 46 zł za osobę miesięcznie.

Od dnia 1 sierpnia stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy będzie wynosić 29 zł miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny to koszt odbioru będzie wynosił 58 zł.

- Aktualna stawka opłaty nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Kalisza, których wzrost spowodowany został m.in, stawką tzw. „opłaty środowiskowej”, rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów komunalnych po stronie usługodawców świadczącymi na rzecz Miasta usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także kosztami ponoszonymi w ramach prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Miasta Kalisza. Z uwagi na obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi, który zakłada pokrycie całości wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów poprzez opłatę wnoszoną przez mieszkańców miasta, należy podjąć kroki zmierzające do pokrycia wydatków Miasta związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – czytamy w uzasadnieniu do uchwały (całość uchwały TUTAJ).

Powyższe stawki miałyby obowiązywać tylko miesiąc, bo według drugiej uchwały, która miałaby regulować metodę naliczania opłat za odbiór odpadów proponuje się aby aby od 1 września 2020 roku miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy naliczać od zużycia wody.

Natomiast miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę od gospodarstwa domowego jednak z zastrzeżeniem, że na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada więcej niż 30 m2, powierzchni lokalu mieszkalnego, opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie zużycia wody.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zależności od metody, o której mowa powyżej będzie wnosić:

1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 11 zł za m3 zużytej wody,

b) 75 zł od gospodarstwa domowego,

2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

a) 22 zł za m3 zużytej wody,

b) 150 zł od gospodarstwa domowego,

Jak będzie się ustalało ilość zużytej wody? Miesięczna ilość zużytej wody z nieruchomości ustalona będzie na podstawie informacji od dostawcy wody,a w przypadku nowych nieruchomości, braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub nieruchomości, do których woda dostarczana jest z własnych studni, przyjmuje się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, przeciętnej normy zużycia wody zgodnej z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Do ilości zużytej wody, o której mowa powyżej, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawarta pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej.

Ta uchwał miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020r.

- Aktualna stawka opłaty nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Kalisza, których wzrost spowodowany został m.in, stawką tzw. „opłaty środowiskowej”, rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów komunalnych po stronie usługodawców świadczącymi na rzecz Miasta usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także kosztami ponoszonymi w ramach prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Miasta Kalisza. W związku z faktem utrzymującego się trendu malejącej liczby mieszkańców w systemie gospodarki odpadami przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów, koniecznym wydaje się zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .W projekcie uchwały zaproponowano metodę mieszaną, różnicując stawki opłat w zależności od rodzaju zabudowy. W przypadku zabudowy jednorodzinnej zaproponowano rozliczenie od zużycia wody, w przypadku zabudowy wielorodzinnej od gospodarstwa domowego, z wyjątkiem sytuacji gdy w gospodarstwie przypada na mieszkańca więcej niż 30 m2, rozliczenie odbywać się będzie w oparciu o zużycie wody. W uchwale zaproponowano również sposób ustalania zużycia wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponowany system rozliczenia opłaty za m3 jest mniej wrażliwy na nierzetelność deklarujących i daje się weryfikować w oparciu o rzeczywiste zużycie wody. Należy podkreślić fakt, że osoby o mniejszych dochodach oszczędniej gospodarują wodą, a również generują mniej odpadów. Przejście na system naliczania opłaty za m3 wody zużytej na nieruchomości zaktywizuje osoby, za które opłaty nie były dotąd odprowadzane. Z uwagi na obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi, który zakłada pokrycie całości wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów poprzez opłatę wnoszoną przez mieszkańców miasta, należy podjąć kroki zmierzające do pokrycia wydatków Miasta związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – czytamy w uzasadnieniu uchwały (pełna treść TUTAJ).

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu.

Pomóż nam w rzetelnym informowaniu mieszkańców Kalisza i regionu. Wspieraj niezależne dziennikarstwo.

Naszą misją jest dostarczanie kaliszanom wszelkich informacji dotyczących życia społecznego, polityki, sportu i kultury. W dobie fake newsów oraz mediów zależnych od barw politycznych, dostarczamy informacje obiektywne, niezależne i rzetelne. Słuchamy głosu każdej strony, każdego środowiska, każdego mieszkańca. Wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy i działają charytatywnie. Popieramy wszelkie akcje społeczne, relacjonujemy protesty, reprezentujemy interesy mieszkańców. Promujemy przedsiębiorców i firmy lokalne.

Jako medium internetowe stawiamy na szybkość i jakość przekazywania informacji. Podajemy tylko sprawdzone i potwierdzone wiadomości - weryfikowane u źródła. Nie szukamy tanich sensacji.

Od 2007 roku bezpłatnie udostępniamy Wam nasz portal. Jako jedyny portal lokalny umożliwiamy Wam samodzielne dodawanie własnych, niekomercyjnych artykułów. Jako jedyny portal lokalny oddajemy do Waszej dyspozycji archiwum artykułów z ostatnich 12 lat - jest ich prawie 40 tysięcy! Dostęp do wszystkich treści zawsze był, jest i będzie darmowy. Nie stoją za nami korporacje ani organizacje. Funkcjonujemy dzięki reklamodawcom i dzięki Wam - czytelnikom portalu Calisia.pl.

Na świecie coraz więcej tytułów wprowadza opłaty lub zachęca do dobrowolnego wspierania ( theguardian.com, Wikipedia ). W dobie koronawirusa, kiedy również i reklamodawcy przechodzą przez „turbulencje”, zachęcamy Was do dobrowolnego wsparcia Calisia.pl poprzez kliknięcie poniżej i wybranie jednej z opcji wsparcia (czyli zakup "cegiełki"). Nawet niewielka miesięczna kwota pomoże nam w rozwijaniu Calisia.pl. Od strony formalnej: każda wpłata dokonana za pośrednictwem bezpiecznego i sprawdzonego systemu PayPal łączy się z wystawieniem paragonu fiskalnego. Z góry dziękujemy!

Przeglądaj zasoby Calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ