Akcja „Lato 2019”

2019-06-17 15:00:00 red

Jak co roku Urząd Miasta przygotował atrakcje dla spędzających wakacje w mieście. Akcja „Lato 2019” obejmuje: Wakacje w mieście, Trenerów Osiedlowych, Dziecięce czwartki w mieście „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora” oraz obozy profilaktyczno-terapeutyczne. Zajęcia są bezpłatne.

fot. MW
fot. MW

Wakacje w mieście 2019

Zadanie realizowane i finansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Zajęcia są bezpłatne i mają charakter otwarty: gry, zabawy, konkursy o charakterze profilaktycznym. Uczestnikami są uczniowie kaliskich szkół podstawowych. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

TERMIN: 1. – 26.07.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych)
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3-go Maja 10
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

TERMIN: 29.07. – 23.08.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych)
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ciasna 16
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Serbinowska 22a

Program trenerów osiedlowych Kalisz 2019

Zadanie realizowane i finansowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

TERMIN: od 1.07.2019 r. do 31.08.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych)

MIEJSCA I GODZINY REALIZACJI
Boiska przy szkołach:
SP nr 1 ul. 3 go Maja 10 15.00-18.00
SP nr 3 ul. Ciasna 16 15.00-18.00
SP nr 4 ul. Polna 17 15.00- 18.00
SP nr 6 ul. Chełmska 18 15.30-18.00
SP nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13 15.30-18.00
SP nr 10 ul. Karpacka 3 15.30-18.00
SP nr 15 ul. Wykopaliskowa 45 15.00-18.00
SP nr 16 ul . Fabryczna 13-15 15.00-18.00
SP nr 18 ul. Podmiejska 9a 15.00-18.00
IV LO-SP nr 14 ul. Widok 96a 14.00-17.00
ZS nr 9 ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 22-24 15.00-18.00

Dziecięce czwartki w mieście „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora”

Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” – finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

TERMIN: w każdy czwartek od 6.07.2019 r. do 29.08.2019 r. (oprócz 15.08.2019 r. – dzień ustawowo wolny) w godzinach od 16:00 do 19:00

MIEJSCE: Główny Rynek

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ