Społeczne

75. rocznica zakończenia okupacji niemieckiej

2020-01-22 16:30:00 red.

W czwartek, 23 stycznia 2020 r. o godz. 12.00, na Głównym Rynku w Kaliszu odbędzie się uroczystość upamiętniająca bohaterów walczących w obronie miasta. Przed tablicą pamiątkową poświęconą bohaterom I i II wojny światowej władze Miasta Kalisza oraz przybyłe na uroczystość delegacje złożą wiązanki kwiatów i zapalą znicze pamięci.

kalisz.pl
kalisz.pl

II wojna światowa przyniosła mieszkańcom Kalisza, podobnie jak całemu narodowi polskiemu, ogrom cierpienia i dotkliwe straty. Działania wojenne oszczędziły miasto i że trud dwudziestoletniej odbudowy nie legł w gruzach. Niewielkie to pocieszenie wobec zagłady dziesiątków tysięcy obywateli Kalisza, w tym całej prawie ludności pochodzenia żydowskiego. Przeogromne straty poniosła kultura miasta, a zasypywanie książkami kanału rzeki urosło do rangi najwyższego symbolu barbarzyństwa.

Kalisz został wcielony do Rzeszy, zmieniono nazwy ulic, usunięto pomniki, zakazano używania języka polskiego w urzędach; narzędziem terroru były masowe egzekucje w okolicznych lasach, prześladowania, wywozy na przymusowe roboty w głąb Niemiec. Odpowiedzią społeczeństwa polskiego stał się ruch oporu, zorganizowany od pierwszych dni okupacji w kilku ugrupowaniach o rozmaitym nastawieniu politycznym.

Kres długiej okupacyjnej nocy położyło wyzwolenie, które w styczniowej ofensywie przyniosły oddziały Armii Czerwonej.

Przeglądaj zasoby calisia.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ