Kultura

4 kandydatów zgłosiło się do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Wiemy kto otrzymał najwięcej głosów

2023-11-18 09:47:05 BK

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił w sierpniu br. konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Zgłoszenia trwały do 27 września. Swoje kandydatury przedstawiły 4 osoby. Kiedy poznamy nazwisko szefa kaliskiej instytucji kultury?

fot. BK
fot. BK

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu jest samorządową instytucją kultury, uwzględnioną w określonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazie instytucji kultury. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił taki konkurs 28 sierpnia, w związku z tym, że "kadencja" obecnego dyrektora Muzeum, Sylwii Kucharskiej, zakończy się w grudniu 2023 roku. Swoją funkcję pełni od października 2015 roku.

W ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wpłynęły 4 aplikacje. Po dokonaniu przez Komisję Konkursową oceny zgodności złożonych aplikacji z ustalonymi formalnymi kryteriami konkursu, podanymi w ogłoszeniu konkursowym, do drugiego etapu postępowania, tj. do rozmów kwalifikacyjnych, dopuszczono dwie osoby.

- Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, w wyniku postępowania konkursowego, Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w najbliższych dniach - jako kandydat na stanowisko objęte konkursem - przedstawiony zostanie Pan Marcin Magdziński - informuje portal Calisia.pl Anna Parzyńska-Paschke rzeczniczka prasowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Kandydat otrzymał bezwzględną większość głosów członków Komisji powołanej do przeprowadzenia tego konkursu – 10 głosów na 10 obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

- Pan Marcin Magdziński spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada kwalifikacje zawodowe, niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie, a także predyspozycje do kierowania zespołem. Zdaniem Komisji Konkursowej, Pan Marcin Magdziński jest najlepszym kandydatem na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - informuje rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego.

W przypadku zaakceptowania tej kandydatury przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, powierzenie Panu Marcinowi Magdzińskiemu funkcji dyrektora kaliskiego Muzeum możliwe będzie jeszcze w grudniu bieżącego roku.

Marcin Magdziński był kierownikiem Rezerwatu Archeologicznego Zawodzie w Kaliszu przez kilkanaście lat. Obecnie pracuje w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w dziale archeologii. 

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Calisia.pl, do konkursu zgłosili się także jeden z pracowników MOZK, była wicedyrektor placówki Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak i Szymon Wdowczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW.

Do zadań dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej należeć będą m.in. organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów i podejmowanie działań określonych w statucie instytucji, nadzór nad zasobami i majątkiem instytucji, utrzymanie wysokich standardów działalności instytucji, a także jej aktywizacja w zakresie potencjału i szans rynkowych na zwiększenie przychodów własnych,. Ponadto inicjowanie nowych wydarzeń kulturalnych oraz określenie nowych kierunków działania w zakresie urządzania wystaw oraz zadań związanych z edukacją kulturalną, upowszechnianiem kultury, a także wspieraniem działalności artystycznej oraz właściwe wykorzystanie potencjału kadry instytucji oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł,

wrzuć nam coś do kapelusza :)

Wesprzyj jednorazowo

Wdzięczny Zespół Calisia.pl

Przeglądaj artykuły z 16 lat istnienia portalu Calisia.pl - od 2007 roku do dziś !

Opinie użytkowników:

Te artykuły mogą cię zainteresować